Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Phone

          


         


              

Podkategorie

OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Chronią przed negatywnymi skutkami społecznymi oraz ekonomicznymi.

Wszelkie ubezpieczenia związane z ruchem lądowym.

Powszechne ubezpieczenia mienia.

Przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest wyjazd zagraniczny.

Wszelkie ubezpieczenia związane z ruchem lądowym.